0
அழைப்புப் பணி மதமாற்றம் ஆகுமா? – 5
அழைப்புப் பணி மதமாற்றம் ஆகுமா? – 5

அழைப்புப் பணி என்கிற அல்லாஹ்வின் பொருத்தம் நிறைந்த   பணிக்கு பல அழகிய முகங்கள் இருக்கின்றன. அதில் ஒரு முகம், ‘ மக்கள் தொண்டே   மகேசன் தொண்டு...

மேலும் படிக்க »

1
அழைப்புப் பணி மதமாற்றம் ஆகுமா? – 4
அழைப்புப் பணி மதமாற்றம் ஆகுமா? – 4

உலகிலேயே அதிகமான மக்களால் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாம் என்று குறிப்பிட்டு ...

மேலும் படிக்க »

0
நாடு போர போக்கு... நாண்டுகிட்டு சாகு...
நாடு போர போக்கு... நாண்டுகிட்டு சாகு...

உலகத்துலயே ரொம்ப பெரிய அறிவாளிங்க வாழ்ர நாடு நம்ம நாடா தான் இருக்கும்... என்ன பாக்குரீங்க......

மேலும் படிக்க »
 
 
Top